خانه

اگر شما میخواهید تقاضایL-and-P-plates-victoria copy learner permit ( مجوز یادگیری  ), probationary licence ( گواهینامه مشروط ) یا گواهینامه خارج کشور \  گواهینامه ایالت دیگرتان را به ایالت ویکتوریا تبدیل نمائید به مطالب این سایت نیازمندید.

هدف ما کمک به شماست:

  • آماده سازی شما برای جلوگیری از حواث رانندگی
  • یادگیری کاهش ریسک به عنوان یک راننده جدید
  • درک قوانین ومسئولیت های رانندگی

 قوانین الزامی راهنمائی و رانندگی

درایو بوک  برای کمک به شما دردرک قوانین راهنمائی و رانندگی، مسئولیتهای قانونی طراحی شده است. این سایت شما را برای جلوگیری از حوادث رانندگی آماده  میکند.

قوانین راهنمائی و رانندگی به مرمور زمان تغییرمیکند. شما نسخه های اخیراین قوانین را به زبان انگلسی میتوانید با مراجعه به  اداره راهنمایی و رانندگی ایالت خود تهیه فرماید.

موتور سواران  برای کسب اطلاعات بیشتر باید به کتابRider Handbook و رانندگان اتوبوس و خودرو سنگین به کتاب Bus and Truck Driver Handbook مراجعه کنند

بخش عمده ای ازاطلاعات در این کتاب نیز به دوچرخه سواران تعلق میگرد .

 سوالات آزمون learner permit test بر اساس این سایت است. شما برای قبول شدن این ازمون نیازبه دانستن اطلاعات این سایت دارید تا مجوزخود را دریافت کنید .